Home     Aanbiedingen     Bestellen     Support     Download     Nieuws     Vragen     Contact
   

Registreren

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Producten

Boekhoudsoftware

Geïntegreerd
L-Serie is een verzameling van softwarepakketten voor onder meer financiële administratie, logistiek, verkoop-, loon-, projecten-, uren- en serviceadministratie. De pakketten van de L-Serie zijn geïntegreerd en maken gebruik van dezelfde database. Door deze integratie worden dubbele boekingen voorkomen, omdat gegevens één keer hoeven te worden ingevoerd.

Beschikbaarheid internet
De pakketten kunt u opstarten op uw pc of via het internet. Als u gebruik maakt van een internetverbinding om een pakket op te starten, worden de gegevens en password door middel van encryptie beveiligd.

Opslag gegevens
Met L-serie kan een onbeperkt aantal administraties worden aangemaakt. De gegevens en systeeminstellingen worden per administratie opgeslagen, en u bepaalt waar ze worden opgeslagen: lokaal op uw eigen pc of op de server van iApplicaties. Indien u de gegevens op uw eigen pc opslaat, dan heeft alleen degene die toegang heeft tot uw pc toegang tot de gegevens.

Te allen tijde kunt u een reservekopie maken van de gegevens. Daarvoor hoeft u het programma niet te verlaten. Het is belangrijk dat u regelmatig een reservekopie maakt van de gegevens.

Download hier snapshots

Online via internet
U kunt de gegevens of een kopie daarvan ook op de server van iApplicaties opslaan. Dit laatste is noodzakelijk om uw gegevens overal en onafhankelijk van de plaats via het internet te kunnen inzien en beheren. De gegevens worden afgeschermd door middel van gebruikersnaam/password. Het is belangrijk dat u uw password geheim houdt en één persoon binnen uw organisatie aanwijst als beheerder van uw administratie. We gaan er vanuit dat de eerste gebruiker tevens de beheerder is.

We kunnen een verzoek om wijziging (resetten) van password of uitgifte van extra (meekijk-) gebruikers weigeren als dat niet afkomstig is van de beheerder van de administratie danwel niet schriftelijk of per fax is ingediend.

Indien u de gegevens op eigen pc bewaart, kunnen bijvoorbeeld andere vestigingen (andere afdelingen van uw bedrijf), telewerkers, thuiswerkers, uw accountant en anderen de administratie niet online inzien en beheren.

Systeemeisen
L-Serie kan werken op Windows 7, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista en Windows 2003. Bij internetboekhouden moet de PC, notebook of server rechtstreeks zijn verbonden met (kabel- of ADSL)modem of draadloos WiFi station. Als u gebruik maakt van een firewall of router, moet uw firewall of router VPN doorlaten.

Single user
De single user versie is met name bedoeld voor organisaties waarvan de administraties door één of enkele medewerkers worden bijgehouden. Bij deze versie kunnen er meerdere (meekijk-)gebruikers per administratie zijn, maar gelijktijdig kan echter maar één gebruiker per administratie de gegevens muteren.

Multi-user
Naast de single user versie is er ook een multi-user versie. Bij deze versie kunnen maximaal 64 gebruikers gelijktijdig in één administratie werken. Tezamen vormen de pakketten van de multi-user versie een zeer compleet ERP-pakket. De toegang kan worden beveiligd door middel van gebruikersnaam/password. De toegangsbeveiliging kan per gebruiker (of functie), per administratie, per soort gegevens (financieel niet-financieel), per groep en per bestand worden gerealiseerd.

Enterprise versie
Voor grote ondernemingen hebben we de Enterprise-versie die overweg kan met meer dan 64 gelijktijdige gebruikers. Voor deze versie gelden geen standaardprijzen, omdat de implementatie afhankelijk is van de inrichting van uw onderneming.

Handleiding
De uitgebreide handleiding is online te raadplegen. Er zijn index- en zoekfuncties binnen de online handleiding beschikbaar.

Prijs
U kunt de software aanschaffen of u kunt zich abonneren op het gebruik van de software en de daarbij behorende diensten. Als u de software aanschaft, betaalt u de aanschafprijs.

Als u een abonnement neemt op het gebruik van de software, bestaat de prijs uit twee componenten, te weten:

- eenmalige setup kosten;
- abonnementsgeld per maand per gebruiker.

Het voordeel van een abonnement ten opzichte van de aanschaf van de software (kopen) is dat u de bedrijfsinformatie via het internet kunt delen met anderen (internetboekhouden).

Zowel bij aanschaf als bij abonnement bent u niet verplicht de services (Standaard Services en Extented Services) af te nemen, omdat die optioneel zijn.

Aantal administraties
Met de software kunt u een onbeperkt aantal administraties aanmaken. Het aanmaken van extra administraties - ongeacht het aantal administraties - brengt geen extra kosten met zich mee.

Pakkettencombinaties en prijzen
De verschillende pakketten hebben we gecombineerd tot de volgende combinaties die u kunt aanschaffen of waarop u zich kunt abonneren.

Download hier het overzicht van de pakketten en prijzen

Starterspakket
Het starterspakket bestaat uit een beginnerscursus, telefonische helpdesk gedurende zes maanden (Standaard Service) en software. Deze combinatie is vooral bedoeld voor starters en ondernemers die geen ervaring hebben met het computer boekhouden. U kunt bij dit pakket uw gegevens niet via het internet online inzien en beheren, omdat u geen abonnement neemt.

De gegevens en de reservekopie worden op uw eigen pc opgeslagen. Het aantal mutaties is onbeperkt. Ook het aantal administraties is onbeperkt.

Deze software bevat de single user versies van de pakketten Boekhouding, Debiteuren en crediteuren, Vreemde valuta, Activa/afschrijvingen, Telebankieren, Relatiebeheer, Verkoopadministratie, Facturering, Kassasysteem (onderdeel van facturering), Inkoopadministratie, Orderadministratie en Voorraadadministratie.

CD-ROM Lite
De software van CD-ROM Lite is qua functionaliteit gelijk aan het starterspakket. In tegenstelling tot het starterspakket maken de beginnerscursus en telefonische helpdesk geen deel uit van deze combinatie die vooral bedoeld is voor boekhouders en ondernemers die al enige ervaring hebben opgedaan met het computer boekhouden.

Bij dit pakket krijgt u 6 maanden gratis helpdesk per email. U kunt bij dit pakket uw gegevens niet via het internet online inzien en beheren, omdat u geen abonnement neemt.

De gegevens en de reservekopie worden op uw eigen pc opgeslagen. Het aantal mutaties is onbeperkt. Ook het aantal administraties is onbeperkt.

CD-ROM Basic
De software van CD-ROM Basic is qua functionaliteit gelijk aan CD-ROM Lite plus het pakket voor loonadministratie.

Deze software bevat de single user versies van de pakketten Boekhouding, Debiteuren en crediteuren, Vreemde valuta, Activa/afschrijvingen, Telebankieren, Relatiebeheer, Verkoopadministratie, Facturering, Kassasysteem (onderdeel van facturering), Inkoopadministratie, Orderadministratie, Voorraadadministratie en Loonadministratie.

U kunt bij dit pakket uw gegevens niet via het internet online inzien en beheren, omdat u geen abonnement neemt. Wel kunt u uw complete administraties beveiligd emailen naar een ieder die over een emailaccount beschikt. Uitwisseling van gegevens met derden kan ook plaatsvinden via XML-bestanden of via ASCII-bestanden (tekstenbestanden die door Word en Excel kunnen worden ingelezen).

De gegevens en de reservekopie worden op uw eigen pc opgeslagen. Het aantal mutaties is onbeperkt. Ook het aantal administraties is onbeperkt.

CD-ROM Gold
De software CD-ROM Gold bestaat uit de single user versies van de pakketten Boekhouding, Debiteuren en crediteuren, Vreemde valuta, Activa/afschrijvingen, Telebankieren, Relatiebeheer, Verkoopadministratie, Facturering, Inkoopadministratie, Orderadministratie, Voorraadadministratie, Loonadministratie, Projectenadministratie, Begroting, Nacalculatie, Onderhanden werk, Urenadministratie, Serviceadministratie, Contractsadministratie, Installatie- en percelenadministratie, Periodiek onderhoud, Storingsmeldingen, en Opbrengsten en kosten.

U kunt bij dit pakket uw gegevens niet via het internet online inzien en beheren, omdat u geen abonnement neemt. Wel kunt u uw complete administraties beveiligd emailen naar een ieder die over een emailaccount beschikt. Uitwisseling van gegevens met derden kan ook plaatsvinden via XML-bestanden of via ASCII-bestanden (tekstenbestanden die door Word en Excel kunnen worden ingelezen).

De gegevens en de reservekopie worden op uw eigen pc opgeslagen. Het aantal mutaties is onbeperkt. Ook het aantal administraties is onbeperkt.

Lite abonnement
Deze combinatie is in het bijzonder geschikt voor organisaties en MKB-ondernemers met meerdere vestigingen. Omdat bij deze combinatie u uw gegevens via internetverbindingen met andere vestigingen of anderen kunt delen, kunt u uw boekhouding, debiteuren-, crediteuren-, verkoop-, inkoop-, order- en voorraadadministratie centraliseren. U kunt daarmee niet alleen kosten besparen, maar ook de (management)rapportages worden daardoor vollediger.

U maakt zelf uit of u de gegevens op uw pc of op de server van iApplicaties bewaart. Ook maakt u zelf uit waar u uw reserve-kopie van uw gegevens opslaat. Het aantal mutaties is onbeperkt, als u uw gegevens op uw eigen pc opslaat. Als de gegevens op de server van iApplicaties worden opgeslagen, kunt u per maand maximaal 200 mutaties online via het internet toevoegen. Het aantal administraties is onbeperkt.

Deze combinatie bevat de single user versies van de pakketten Boekhouding, Debiteuren en crediteuren, Vreemde valuta, Activa/afschrijvingen, Telebankieren, Relatiebeheer, Verkoopadministratie, Facturering, Inkoopadministratie, Orderadministratie en Voorraadadministratie.

De eenmalige kosten voor setup bedragen € 10,-. Het abonnement kost € 5,- per maand. Ondersteuning via e-mail is gratis.

Basic abonnement
Met deze combinatie beschikt u niet alleen over alle mogelijkheden van Lite, maar ook kunt u met het zeer compleet loonpakket loonadministratie voeren. Deze combinatie is uitermate geschikt voor instellingen en MKB-ondernemers met personeel, alsook accountantskantoren die de boekhouding en loonadministratie voor derden verzorgen.

U maakt zelf uit of u de gegevens op uw pc of op de server van iApplicaties bewaart. Ook maakt u zelf uit waar u uw reserve-kopie van uw gegevens opslaat. Het aantal mutaties is onbeperkt als u uw gegevens op uw eigen pc opslaat. Anders als u uw gegevens op de server van iApplicaties bewaart, kunt u maximaal 1000 mutaties per maand via het internet toevoegen aan uw administratie. Het aantal administraties en werknemers is onbeperkt.

Deze combinatie bevat de pakketten Boekhouding, Debiteuren en crediteuren, Vreemde valuta, Activa/afschrijvingen, Telebankieren, Relatiebeheer, Verkoopadministratie, Facturering, Inkoopadministratie, Orderadministratie, Voorraadadministratie en Loonadministratie.

De eenmalige setupkosten voor de single user versie bedragen € 10,-.

Het abonnement kost € 10,- per maand. Ondersteuning via e-mail is gratis.

Silver abonnement
Met deze combinatie kunt u uw administraties onbeperkt met meerdere vestigingen delen en beheren.

U maakt zelf uit of u de gegevens op uw pc of op de server van iApplicaties bewaart. Ook maakt u zelf uit waar u uw reserve-kopie van uw gegevens opslaat. Het aantal mutaties, administraties en werknemers is onbeperkt.

Deze combinatie bevat de pakketten Boekhouding, Debiteuren en crediteuren, Vreemde valuta, Activa/afschrijvingen, Telebankieren, Relatiebeheer, Verkoopadministratie, Facturering, Inkoopadministratie, Orderadministratie, Voorraadadministratie en Loonadministratie.

De eenmalige setupkosten voor de single user versie bedragen € 10,-.

Het abonnement kost € 15,- per maand. Ondersteuning via e-mail is gratis bij dit abonnement.

Gold abonnement
Met deze combinatie kunt u uw administraties onbeperkt met meerdere vestigingen delen en beheren. Tezamen vormen de pakketten een zeer compleet ERP-pakket dat de bedrijfsprocessen van onder andere service-, onderhouds-, installatie-, schilders-, bouw-, schoonmaak-, productie-, vastgoed beheer en exploitatiebedrijven, groothandel, detailhandel en projectenbureau kan automatiseren.

U maakt zelf uit of u de gegevens op uw pc of op de server van iApplicaties bewaart. Ook maakt u zelf uit waar u de reserve-kopie van uw gegevens opslaat. Het aantal mutaties, administraties en werknemers is onbeperkt.

Deze combinatie bevat de pakketten Boekhouding, Debiteuren en crediteuren, Vreemde valuta, Activa/afschrijvingen, Telebankieren, Relatiebeheer, Verkoopadministratie, Facturering, Inkoopadministratie, Orderadministratie, Voorraadadministratie, Loonadministratie, Projectenadministratie, Begroting, Nacalculatie, Onderhanden werk, Urenadministratie, Serviceadministratie, Contractsadministratie, Installatie- en percelenadministratie, Periodiek onderhoud, Storingsmeldingen, en Opbrengsten en kosten.

De eenmalige setupkosten voor de single user versie bedragen € 10,-.

Het abonnement kost € 30,- per maand. Ondersteuning via e-mail is gratis bij dit abonnement.

Standaard Service abonnement
Deze service is optioneel. Als u zich abonneert op Standaard Service, dan kunt u gebruik maken van de telefonische helpdesk. Daarnaast heeft u recht op updates.

De pakketten zijn zeer gebruiksvriendelijk en beschikken over een uitgebreide online documentatie. Door de gedegen handleiding en cursus kan iedereen intuïtief met de pakketten werken. Als u toch hulp nodig heeft, kunt u conform de voorwaarden gebruik maken van onze telefonische helpdesk.

Deze service is eerste 6 maanden gratis bij Starterspakket.

Helpdesk per email service abonnement
Deze service is optioneel. Als u zich abonneert op deze dienst, dan mag u per dag één vraag of supportverzoek via onze website of email indienen. We streven ernaar uw vraag of verzoek binnen 8 werkuren in behandeling te nemen. Bij deze service hebt u ook recht op update.

Deze service is vooral bedoeld voor zeer ervaren gebruikers en degene die geen gebruik kan maken van telefonische helpdesk, omdat hij de boekhouding op tijden bijwerkt waarop de helpdesk gesloten is.

Deze service is eerste 6 maanden gratis bij CD-ROM Lite, Lite, Basic, Silver en Gold abonnement.

Update abonnement
Het is belangrijk dat u steeds de laatste versie gebruikt. Als alle gebruikers de laatste versie gebruiken kunnen we besparen op kosten van versiebeheer en opleiding van helpdeskmedewerkers. We adviseren u na afloop van uw helpdesk abonnement een abonnement te nemen op update dat € 38,- per kalenderjaar kost.

Beginnerscursus
De beginnerscursus is bedoeld voor nieuwe gebruikers die hulp willen bij het opzetten van een nieuwe administratie. De cursus bestaat uit 16 instructiefilms en 5 videofilms met oefeningen. Het materiaal wordt u op een CD-ROM geleverd. Tijdens het bekijken van de films leert u:

Een nieuwe administratie opzetten
Grootboekrekeningen invoeren
Verslagrekeningen invoeren
Dagboeken invoeren
Btwtabel invoeren
Debiteuren invoeren
Crediteuren invoeren
Relaties invoeren
Artikel maken
Factuur maken
BTW-aangifte doen
Jaarrekening genereren
Gegevens uitwisselen

Het materiaal van de beginnerscursus is gratis bij Starterspakket, Silver en Gold abonnement.

© Stichting iApplicaties Algemene Voorwaarden | Disclaimer